povyseni_na_mesto - Listina Františka Josefa I., kterou se Vršovice povyšují na město r.1902.

Listina Františka Josefa I., kterou se Vršovice povyšují na město r.1902.