Jiří a Běla KOLÁŘOVI

14/6/2011 v 19 hod

Poslední ze série přednášek!
Setkání nad dílem dvou silných osobností a životních partnerů, kteří část svého života prožili ve Vršovicích. Básník / výtvarník / filozofující teoretik Jiří Kolář (1914-2002) svými názory a postoji patřil k nejvlivnějším osobnostem poválečné české scény, intimní tvorba Běly Kolářové (1923-2010) a její pozoruhodné lidské kvality docházejí svého docenění teprve v posledních letech. Jejich tvůrčí experimenty se staly společným a dodnes inspirativním majetkem evropské poválečné kultury. Tázání po společných kulturních východiscích a vzájemném tvůrčím dialogu obou partnerů je dnes znovu aktuální.

Přednášku pronese doc. Marie Klimešová, historička umění a kurátorka, která působí na Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze. V nedávné době připravila výstavy Roky ve dnech. České umění 1945-1957 (Městská knihovna, GHMP, 2010) nebo Věci umění. věci doby. Skupina 42 (Západočeská galerie v Plzni, 2011). Tvorbou manželů Kolářových se dlouhodobě zabývá, naposledy je představila samostatnou výstavou ve vídeňské Galerii Krobath v rámci projektu Curated by (probíhá do 12. 6.).

Série přednášek v Café Sladkovský se zaměřuje na moderní a současné umění, architekturu, veřejný prostor a významné osobnosti, které žily/žijí ve Vršovicích. Doplňují je večery videoartu pořádané ve spolupráci s VVP AVU.

Café Sladkovský Loves Art and Art Loves Vršovice!

Vstup je dobrovolný, těšíme se na Vás.

Nacházíte se zde: Program Archív akcí Jiří a Běla KOLÁŘOVI